Метод поетапного розподілу соціальних послуг між виконавцями

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).120-127

Ключові слова:

Прийняття рішень, цифровізація, оптимізація, критерії ефективності, ітераційний метод, групи пріоритетності, отримувач соціальної послуги

Анотація

Цифровізація сфери публічного управління спонукає до розробки нових ефективних механізмів супроводу основних процесів прийняття рішень. Дослідження зосереджено на розробці моделі та методу оптимізації процесів розподілу робіт між виконавцями соціальних послуг для уразливих груп населення. Виконано математичну постановку задачі розподілу послуг між виконавцями, яка дозволяє враховувати запити від отримувачів, їх ступені відповідності вимогам, що ставлять до отримувачів, а також кількості отримувачів, яким одномоментно може надаватися кожна конкретна послуга. Пропонується зводити цю задачу до задачі одно чи багатокритеріальної задачі лінійного програмування з булевими змінними. Розроблено ітераційний метод поетапного розподілу послуг, який інтегрує вже встановлені відповідності між потребами отримувачів і можливостями виконавців. Вхідними даними в методі є не тільки об’єктивні дані, які характеризують отримувачів і виконавців послуг, а й оцінки, отримані від експертів чи особи, що приймає рішення. Враховується не лише пріоритетність отримувачів, але й специфічні послуги, які можуть надавати виконавці. Метод дозволяє ефективно адаптуватись до змін у потребах та ресурсах, а також вводити нові запити без переривання вже наявних процесів.

Науковий внесок дослідження полягає у розробці методу та практичного підходу до розподілу соціальних послуг, який може бути використаний для проектування програмних продуктів, що підтримують відповідні процеси прийняття рішень. Подальші дослідження можуть включати розробку інструментів для прогнозування майбутніх потреб у соціальних послугах, що розширить можливості адаптації до змінюваних умов обслуговування.

 

Посилання

Goremykina, Y. V. (2016). Monitoring and evaluation of quality and effectiveness of social services: Applied aspect. Demography and Social Economy, 3, 120–132 [In Ukrainian].

Kryvobok, Y. (2012). Social services in the system of social protection: Problems and perspectives of improvement in Ukraine. Political Management, 1–2, 97–102 [In Ukrainian].

Mulesa, O., Melnyk, O., Horvat, P., Tokar, M., Peresoliak, V., & Kumar, H. (2023). Modeling of Decision-Making Processes in the Service Management System. In 2023 IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT) IEEE. https://doi.org/10.1109/CSIT61576.2023.10324217

Khan, H. U., Abbas, M., Khan, F., Nazir, S., Binbusayyis, A., Alabdultif, A., & Taekeun, W. (2024). Multi-criteria decision-making methods for the evaluation of the social internet of things for the potential of defining human behaviors. Computers in Human Behavior. https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108230

Ehrgott, M. (2005). Multicriteria optimization. (Vol. 491). Springer Science: Business Media.

Haseli, G., Sheikh, R., Ghoushchi, S. J., Hajiaghaei-Keshteli, M., Moslem, S., Deveci, M., & Kadry, S. (2024). An extension of the best–worst method based on the spherical fuzzy sets for multi-criteria decision-making. Granular Computing, 9(2), 1–18. https://doi.org/10.1007/s41066-024-00462-w

Chervak-Smerichko, O. Y. (2022). One of the ways of finding Pareto-optimal alternatives: Building supercriteria of Pareto convolution of many criteria. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economics, 1, 133–141 [In Ukrainian].

Freiheit, T. I., & Rao, S. S. (1988). A modified game theory approach to multiobjective optimization. In International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers.

Mulesa, O., Horvat, P., Radivilova, T., Sabadosh, V., Baranovskyi, O., & Duran, S. (2023). Design of mechanisms for ensuring the execution of tasks in project planning. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 2(4), 16–22. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.277585

Luchakivskyi, A. O. (2014). Optimization of the financial stability of the bank using the method of sequential concessions. Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, 2, 244–247 [In Ukrainian].

Mulesa, O. Y., & Kikina, Y. B. (2024). Development of a fuzzy classification method for selecting recipients of social services. Science and Technique Today, 4(32), 1171–1181. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-4(32)-1171-1181 [In Ukrainian].

Andrashko, Y. V., & Kuzka, O. I. (2014). Reduction of some multi-criteria boolean programming problems to a sequence of single-criterion problems. VII International School-Seminar Decision Theory [In Ukrainian].

Manquinho, V., Marques-Silva, J., & Planes, J. (2009). Algorithms for weighted boolean optimization. In Theory and Applications of Satisfiability Testing - SAT 2009 : 12th International Conference, SAT 2009, Swansea, UK, June 30-July 3, 2009, Proceedings 12. Springer Berlin Heidelberg.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-28

Як цитувати

Кикина, Є. Б. (2024). Метод поетапного розподілу соціальних послуг між виконавцями. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 44(1), 120–127. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).120-127

Номер

Розділ

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика