Класифікація неізоморфних груп деякого класу черніковських 3-груп

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).37-45

Ключові слова:

черніковська група, матричне зображення групи, незвідна компонента зображення

Анотація

В цiй роботi описуються з точнiстю до iзоморфiзму деякi чернiкоськi 3-групи, що є циклiчними розширеннями повних абелевих 3-груп з умовою мiнiмальностi.

Нехай 3∞ — адитивна квазiциклiчна 3-група, а n3∞ — зовнiшня пряма сума n екземплярiв квазiциклiчної 3-групи 3∞ для деякого натурального числа n. Добре вiдомо, що група Aut n3∞ iзоморфна повнiй лiнiйнiй групi GL(n, 3), де 3 — кiльце цiлих 3-адичних чисел. Тому надалi для довiльної матрицi A ∈ GL(n, 3) та довiльного елемента c ∈ n3∞ через A(c) позначатимемо образ елемента c при автоморфiзмi, що вiдповiдає матрицi A. Нехай {ar | r0} — множина всiх твiрних елементiв групи n3∞, де 0 = ∪ {0}, причому 3a0 = 0, 3ar = ar-1 для довiльного r.

Розглянемо циклiчну адитивну групу H порядку 27 з твiрним елементом h i деяке матричне зображення Γ цiєї групи степеня n над кiльцем 3. Образ будь-якого елемента h' групи H позначатимемо через Γh'. Визначимо дiю · групи H на групi n3∞ за правилом h' · c = Γh' (c) для довiльних елементiв h' H i cn3∞. Пiдкре-слимо, що ядро Ker Γ є пiдгрупою стабiлiзатора кожного елемента iз n3∞. Нескладно переконатися, що множина

A(n3∞, H, Γ) = {c ∈ n3∞ | h · c = c}

є пiдгрупою групи n3∞. Для матричного зображення Γ групи H та деякого елемента c ∈ A(n3∞, H, Γ) побудуємо групу G(Γ, c) наступним чином:

G(Γ, c) = H × n3∞,

а бiнарна операцiя + задається так

(ih, c1) + (jh, c2) = ((i + j)h, μi,j + jh · c1 + c2),

де i, j ∈ {0, 1, . . . , 26}, c1, c2n3∞,

Вiдомо, що таким чином побудована група є циклiчним розширенням групи n3∞ за допомогою групи H, а як наслiдок, є чернiковською 3-групою.

В роботi описанi з точнiстю до iзоморфiзму всi чернiковськi 3-групи, фактор-група яких за максимальною повною абелевою пiдгрупою є циклiчною групою порядку 27 i якi визначаються матричним 3-зображенням [3]

де — незвiдна 3-матриця 18-го порядку вигляду

Посилання

Gudivok, P. M., Vashchuk, F. G., & Drobotenko, V. S. (1992). Chernikov p-groups and integer p-adic representations of finite groups. Ukr. Mat. J., 44(6), 742–753.

Gudivok, P. M., & Shapochka, I. V. (1999). On the Chernikov p-groups. Ukr. Mat. J., 51(3), 291–304.

Gudivok, P. M., & Rud’ko, V. P. (1966). On p-adic integral representations of the cyclic p-group. Dopovidi Akad. Nauk URSR, 9, 1111–1113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-28

Як цитувати

Порохнавець, І. М., & Шапочка, І. В. (2024). Класифікація неізоморфних груп деякого класу черніковських 3-груп. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 44(1), 37–45. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).37-45

Номер

Розділ

Математика та статистика