Застосування роєвого та еволюційного алгоритму для вирішення дворівневих задач оптимізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).128-137

Ключові слова:

роєвий алгоритм, еволюційний алгоритм, оптимізаційна проблема, цільова функція, квадратична залежність, оператор кросовера, батьківська популяція

Анотація

В статті досліджується складність вирішення дворівневих задач оптимізації з використанням роєвих систем. Розглядається об'єкт управління як комплексна роєва система, яка описується функціями взаємодії між часовими моментами, станами, управлінськими впливами та виходами. Структурно система представлена як інтеграція обчислювальних систем і включає канали сприйняття (входи) і передачі (виходи) інформації. Основна увага приділяється аналізу впливу інформаційних сигналів на поведінку системи, а також розробці моделей для оптимального управління на основі абстрактних інформаційних процесів. Досліджено модель керованої системи забезпечує збір, генерацію, обробку та редуплікацію інформації в контексті специфічних умов експлуатації, такі процеси моделюються через семантичні гіперграфи та інтеграцію елементарних підсистем з відповідними функціями згортки інформації, які детально описуються у статті. Дослідження також розглядає розробку еволюційного алгоритму для системи, що включає аналіз внутрішніх та зовнішніх інформаційних потоків, а також механізми впливу на поведінку системи. Результати моделювання дозволяють відображати динаміку станів системи та оптимізувати управлінські рішення на основі множини можливих стратегій. Стаття звертає увагу на важливість тимчасової логіки та нечітких моделей для забезпечення гнучкості та адаптивності роєвих систем, зосереджуючись на формалізації відносин у системі через нечіткі відносини еквівалентності та часткового порядку. Описано використання грат та алгебраїчних систем для розробки структурної організації управління, що дозволяє ефективно моделювати роєві системи як інтегровані комплекси. Розробка методів для перевірки та валідації ефективності роєвих алгоритмів в різноманітних задачах оптимізації, забезпечуючи їх надійність і відповідність. Стаття висвітлює потенційні напрямки для подальших досліджень, зокрема розробку нових методів для покращення алгоритмічної складності та застосування роєвих та еволюційних алгоритмів у нових областях. Подальше інтегрування з машинним навчанням та іншими технологіями може забезпечити більшу адаптивність та ефективність роєвих систем.

Посилання

Bezklubenko, I. S., Getun, G. V., Balina, O. I., & Butsenko, Yu. P. (2022). Study of the properties of the set of effective criteria values in the engineering network optimization problem. Management of the development of complex systems, 51, 81–86 [in Ukrainian].

Gorda, O. V., Tsiucsyura, S. V., & Lyashchenko, T. O. (2022). Cognitive elements of information environments. Management of the development of complex systems, 51, 49–57. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.49-57 [in Ukrainian].

Hulianytskyi, L., & Mulesa, O. (2016). Applied methods of combinatorial optimization. Kyiv: VPTs “Kyivskyi universytet” [in Ukrainian].

Dymova, G. O. (2022). Development of a model for drawing up a class schedule by the evolutionary search method. Taurian Scientific Bulletin. Series: Technical sciences, 2, 3–9. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.2.1 [in Ukrainian].

Zhuravlov, O., & Liskovskyi, D. (2023). Methodology for using a genetic algorithm to solve urban planning problems. Urban Development and Spatial Planning, 84, 145–152. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.145-152 [in Ukrainian].

Makedon, V. V, & Mykhaylenko, O. H. (2022). Management of internal investment projects in the regional industrial cluster of enterprises. Pidpryyemnytstvo ta innovatsiyi, 25, 56–63. https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.9 [in Ukrainian].

Oliynyk, D., & Oliynyk, L. (2022). On the efficiency of operator modification of the genetic algorithm in two-dimensional optimization problems. Grail of science, 11, 221–229. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.12.2021.038 [in Ukrainian].

Abu-Arqub, O., Abo-Hammour, Z., & Momani, Sh. (2014). Application of continuous genetic algorithm for nonlinear system of second-order boundary value problems. Applied Mathematics and Information Sciences, 8(1), 235–248.

Gan, G., Ma, Ch., & Wu, J. (2007). Data Clustering: Theory, Algorithms and Applications. Philadelphia, Pennsilvania: SIAM.

Korte, B., & Vygen, J. (2018). Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms (Algorithms and Combinatorics). New York: Springer.

La Torre, D., Colapinto, C., Durosini, I., & Triberti, S. (2023). Team Formation for HumanArtificial Intelligence Collaboration in the Workplace: A Goal Programming Model to Foster Organizational Change. IEEE Transactions on Engineering Management, 70(5), 1966–1976. https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3077195

Makedon, V., Dzeveluk, A., Khaustova, Y., Bieliakova, O., & Nazarenko, I. (2021). Enterprise multi-level energy efficiency management system development. International Journal of Energy, Environment, and Economics, 29(1), 73–91.

McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2017). Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. New York: W. W. Norton & Company.

Molga, M., & Smutnicki, C. (2005). Test functions for optimization needs. 3 kwietnia.

Shelukhin, M., Kupriichuk, V., Kyrylko, N., Makedon, V., & Chupryna, N. (2021). Entrepreneurship Education with the Use of a Cloud-Oriented Educational Environment. International Journal of Entrepreneurship. 25(6). Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-education-with-the-use-of-acloudoriented-educational-environment-11980.html

Yang, X. S., & Chen, J. (2007). Algorithm of Marriage in Honey Bees Optimization Based on the Wolf Pack Search. In proceedings of the International Conference of Intelligent Pervasive Computing, 462–467.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-28

Як цитувати

Кирилов, С. О., Кирилова, Л. О., & Юрій, Р. Ф. (2024). Застосування роєвого та еволюційного алгоритму для вирішення дворівневих задач оптимізації. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 44(1), 128–137. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).128-137

Номер

Розділ

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика