Про журнал

Включено до Переліку наукових фахових видань Категорія «Б» наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 за спеціальностями 111, 113, 122, 124 та 126.

Анонси

Тематика: Математика (Алгебра та теорія чисел, Математичний аналіз, Прикладна математика, Обчислювальна математика, Керування та оптимізація, Дискретна математика та комбінаторика, Загальна математика, Математична фізика, Диференціальні рівняння, Моделювання та комп'ютерне моделювання, Теорія чисел, Статистика та теорія ймовірності, Теоретична інформатика), Інформатика (Штучний інтелект, Теорія обчислень, Інформаційні системи, Прикладна інформатика, Загальна інформатика, Теорія прийняття рішень, Прийняття рішень та дослідження операцій, Статистика та теорія ймовірності в умовах невизначеності).

Засновник i видавець: ДВНЗ «Ужгородський нацiональний унiверситет».

Рік заснування: 1994.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

ISSN (print): 2616-7700.
ISSN (online): 2708-9568.

Головний редактор: д.т.н., проф. Микола Миколайович Маляр

Заступник головного редактора: д.ф.-м.н., доц. Ганна Іванівна Сливка-Тилищак

Відповідальний секретар : к.т.н., доц. Юрій Васильович Андрашко

Технічний секретар : Іван Михайлович Порохнавець

Члени редакційної колегії : C. Ю. Бабич,  В. А. Бовдi, В. М. Бондаренко, М. Ю. Бортош, Ф. Е. Гече, Л. Ф. Гуляницький, Ю. П. Зайченко, О. А. Капустян,  Н. Е. Кондрук, І. І. Король,  В. В. Маринець, К. В. Маринець, Ю.Ю. Млавець, М. П. Моклячук,  П. П. Мулеса, В. В. Поліщук, О. К. Peйтiй, А. М. Ронто, Н. В. Семенова, О. О. Синявська,   В. Є. Снитюк, О. А. Тилищак, М. М. Шаркаді, Н. М. Щобак.

Адреса редакцiйної колегiї: Україна, 88000 Ужгород, вул. Унiверситетська, 14, Факультет математики та цифрових технологій

Тел. (факс): +380 (312) 642725,

e-mail: visnyk-math@uzhnu.edu.ua.