Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»

Включено до Переліку наукових фахових видань Категорія «Б» наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 за спеціальностями 111, 113, 122, 124 та 126.

Тематика: Математика ( Алгебра та теорія чисел, Математичний аналіз, Прикладна математика, Обчислювальна математика, Керування та оптимізація, Дискретна математика та комбінаторика, Загальна математика, Математична фізика, Диференціальні рівняння, Моделювання та комп'ютерне моделювання, Теорія чисел, Статистика та теорія ймовірності, Теоретична інформатика), Інформатика ( Штучний інтелект, Теорія обчислень, Інформаційні системи, Прикладна інформатика, Загальна інформатика, Теорія прийняття рішень, Прийняття рішень та дослідження операцій Статистика та теорія ймовірності в умовах невизначеності).

Засновник i видавець: ДВНЗ «Ужгородський нацiональний унiверситет».

Рік заснування: 1994.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

ISSN (print): 2616-7700.

Головний редактор: д.т.н., проф. Микола Миколайович Маляр

Заступник головного редактора: д.ф.-м.н., доц. Ганна Іванівна Сливка-Тилищак

Відповідальний секретар : к.т.н. Юрій Васильович Андрашко

Технічний секретар : к.ф.-м.н. Марія Юліївна Бортош

Члени редакційної колегії : В. А. Бовдi, В. М. Бондаренко, Ф. Е. Гече, Л. Ф. Гуляницький, Ю. П. Зайченко, К. В. Маринець, О. I. Михальов, М. П. Моклячук, О. К. Peйтiй, А. М. Ронто, Н. В. Семенова, В. Є. Снитюк, О. А. Тилищак, С. В. Чупов, Н. М. Щобак.

Адреса редакцiйної колегiї: Україна, 88020 Ужгород, вул. Унiверситетська, 14, математичний факультет.

Тел. (факс): +380 (312) 642725,

e-mail: f-mat@uzhnu.edu.ua.

Йде прийом статей у № 1(36)


№ 2(35) (2019): Математика і інформатика


Обкладинка